sensytywny

 
sensytywny
19.03.2008
Szanowni Eksperci!
Niedawno w moim zakładzie pracy, w jednym z dokumentów, pojawiło się pojęcie informacje sensytywne, które ma oznaczać informacje poufne. Czy określenie sensytywny pasuje do słowa informacje i czy może być synonimem słowa poufny? Wg Słownika języka polskiego słowo to pasuje raczej do określenia człowieka.
Słowa sensytywny i informacja pasują do siebie o tyle, że oba pochodzą z łaciny. Informacje zwykło się jednak określać jako poufne. Sensytywny zaś może być człowiek – „czuły, wrażliwy, zdolny do odczuwania i doznawania wrażeń” lub nawet „przeczulony, przewrażliwony” (za Wielkim słownikiem wyrazów obcych PWN, który słowo to zakwalifikował jako używane głównie przez psychologów). Informacje sensytywne, dane sensytywne itp. to kalki angielskich wyrażeń sensitive information, sensitive data.
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego