sieć neuronowa albo sieć neuronalna

sieć neuronowa albo sieć neuronalna

4.10.2023
4.10.2023

Jak powinno się pisać: sieć neuronowa czy sieć neuronalna? W użyciu widzę obie formy, ale wydaje mi się, że bardziej "po polsku" jest "neuronowa". "Neuronalna" wygląda mi na coś w rodzaju niechlujnego tłumaczenia angielskiego "neuronal". A może obie formy są poprawne?

Formy przymiotnikowe neuronowy i neuronalny występują w polszczyźnie obocznie. Obie są poprawnie zbudowane pod względem słowotwórczym. Sufiks -owy (neuron + -owy) to przyrostek, za którego pomocą seryjnie urabia się przymiotniki od podstaw rzeczownikowych. Z kolei sufiks -alny (neuron + -alny) to przyrostek wyspecjalizowany w tworzeniu przymiotników od rzeczowników obcych, także współcześnie przyswajanych (por. np. orkiestralny). W wielu zakresach znaczeniowych obie formy są używane wymiennie. Podobnie dzieje się w wypadku wyrażenia terminologicznego z rzeczownikiem sieć, zarówno w odniesieniu do sieci naturalnej (biologicznej), jak i sztucznej (wzorowanej na funkcjonowaniu rzeczywistego systemu nerwowego), por. np.

 • Cog miał się rozwijać w ten sam sposób, budując swoją sieć neuronalną przez uczenie się na podstawie wyników własnych działań.
 • Emocje matki kształtują sieć neuronalną dziecka.
 • Kiedy spojrzymy na budowę strukturalną grzybni i sieć neuronową człowieka, zauważymy, że podobieństwa między nimi są uderzające.
 • Nowe spojrzenie na sieć neuronalną w padaczce.
 • Sieć neuronalnatworzy się bezustannie, a dziecko uczy się nowych umiejętności.
 • Sieć neuronowa człowieka to nie jest coś, co da się sztucznie wyprodukować.
 • Sieć neuronowa jest uczona w ten sposób, że jej parametry (współczynniki wag i progi neuronów) są w celowy sposób zmieniane przy użyciu wybranego algorytmu.
 • Sieć neuronowa to połączenie elementów zwanych sztucznymi neuronami, które tworzą co najmniej trzy warstwy: wejściową, ukrytą i wyjściową.
 • Sieć neuronowa to statystyczny model obliczeniowy stosowany w uczeniu maszynowym.
 • Sztuczne sieci neuronalne w modelowaniu rozumowań prawniczych.
 • Wadera pokazała stworzonemu przez siebie programowi komputerowemu zdolnemu się uczyć (tzw. splotowa sieć neuronalna) 137 tys. 482 obrazów.

Należy jednak odnotować dwie rzeczy. Po pierwsze, połączenie sieć neuronowa ma w internecie ponad 30 razy większą frekwencję tekstową niż sieć neuronalna. Po drugie, określenie sieć neuronowa jest częściej odnoszone do struktur sztucznych niż biologicznych. Uwidacznia się zatem tendencja do specjalizowania się terminu sieć neuronowa przede wszystkim w znaczeniu ‘system przeznaczony do przetwarzania informacji, którego budowa i zasada działania są w pewnym stopniu wzorowane na funkcjonowaniu biologicznego systemu nerwowego’. Tendencja ta może się utrwalić pod wpływem przechodzącej przez media fali publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych sieciom neuronowym w sztucznej inteligencji.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego