sinus versus

sinus versus

28.01.2024
28.01.2024

Szanowni Państwo,

jak powinno się prawidłowo odmieniać nazwę funkcji trygonometrycznej „sinus versus”?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pojęcie matematycznej funkcji trygonometrycznej sinus versus (oznaczanej symbolem: versin α) wprowadzono w XVII w. Obecnie jest ono prawie niestosowane. Oba człony tego określenia terminologicznego odmieniają się w polszczyźnie według deklinacji męskiej twardotematowej, por. np. D. sinusa versusa, Ms. (o) sinusie versusie. W tekstach naukowych termin ten często pozostawia się bez odmiany (w celu uniknięcia tzw. rymu wewnętrznego wynikającego z tożsamości końcówek gramatycznych w obu wyrazach), lecz wówczas poprzedza się go odmiennym wyrazem funkcja, por. np.

  • Funkcja ta upraszcza wyznaczenie dystansu między dwoma punktami na kuli we wzorze haversin, w którym również można użyć dawnej funkcji sinus versus, stanowiącej dwukrotność funkcji haversine.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego