skoczyć

skoczyć

6.11.2022
6.11.2022

Dzień dobry,

czy od czasownika skoczyć można utworzyć imiesłów przymiotnikowy bierny?


Wyraz skoczyć to czasownik właściwy nieprzechodni. Czasowniki tego rodzaju nie mogą mieć dopełnienia bliższego i tym samym nie tworzą strony biernej, która wymagałaby przekształcenia czasownika w imiesłów przymiotnikowy bierny. Oznacza to, że imiesłowy tego typu nie są systemowo tworzone w polszczyźnie. Czasowniki takie jak siedzieć, spać, leżeć, patrzeć czy omawiany tu czasownik skoczyć występują tylko w stronie czynnej.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego