skomplikowany przykład

skomplikowany przykład
5.09.2011
5.09.2011
Czy interpunkcja w poniższym tekście jest zgodna z zasadami w jęz. pol.? Czy istnieje tu jakaś dowolność?
Parlament,
– uwzględniając art. 8 traktatu UE,
– uwzględniając art. 3 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że trwa kryzys; mając również na uwadze, że dług rośnie;
B. mając na uwadze, że potrzebne są zdecydowane działania;

1. przyjmuje stanowisko KE;
2. zaleca ścisłe przestrzeganie traktatów;
3. zwraca się do TK o przekazanie tej rezolucji Radzie.

Dziękuję. Z poważaniem AD
To jest ciągły fragment jednego tekstu? Interpunkcja nie budzi w nim zastrzeżeń (poza jednym szczegółem, o którym miżej), zwraca uwagę natomiast kompozycja. Staram się rozumieć specyfikę języka prawniczego, ale takich konstrukcji – z punktami różnie oznaczanymi w bezpośrednim sąsiedztwie – dotychczas nie widywałem. Radzę pomyśleć, jeśli to Pana tekst lub ma Pan wpływ na jego kształt, nad jego uproszczeniem.
Szczegół zaś, o którym wspomniałem, znajduje się na samym początku: po słowie Parlament zamiast przecinka powinien się znaleźć dwukropek (jako zapowiednik wyliczenia). Można by też, moim zdaniem, nie stawiać tu żadnego znaku interpunkcyjnego. Sąsiedztwo przecinka i myślnika, nawet gdy rozdzielone są końcem wiersza, nie robi dobrego wrażenia.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego