skrótowce medyczne

skrótowce medyczne
8.05.2014
8.05.2014
Panie profesorze,
czy odmieniamy skrótowiec GERD (gastroesophageal reflux disease)? Np. „Strategia postępowania w GERD-zie zakłada (…)”. Czy odmienia się skrótowiec NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne)? Np. „Lek ten powinno podawać się łącznie z NLPZ-ami”. Czy istnieją jakiekolwiek skrótowce, których nie należy odmieniać? Oraz czy powinno się pisać Kodeks etyki lekarskiej, czy Kodeks Etyki Lekarskiej, czyli tak jak jest w oryginale?
Pozdrawiam
Nie odmieniają się skrótowce zakończone na akcentowaną samogłoskę, np. PCK (czyt. pecek'a), PKP (czyt. pekap'e), UW (czyt. uw'u), WSI (czyt. wues'i). Nie odmieniają się też niektóre skrótowce o zakończeniu spółgłoskowym, np. ZSRR. Skrótowce wymienione w pytaniu można odmieniać (GERD-u, GERD-zie, NLPZ-u, NLPZ-ecie), odmiana nadaje im jednak charakter nieco potoczny, por. historia PRL (oficjalnie) i historia PRL-u (raczej potocznie). Kodeks etyki lekarskiej powinien mieć taką pisownię jak inne akty prawne: tylko pierwsze słowo wielką literą. Nie należy przy tym wzorować się np. na pisowni Kodeks Cywilny, gdyż ona też jest nienormatywna.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego