skrótowce od nazw zawierających myślnik

 
skrótowce od nazw zawierających myślnik
8.09.2014
Dzień dobry,
jaki powinien być skrótowiec odpowiadający nazwom instytucji typu: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy? Czy poprawne są zapisy z dywizem: PIG-PIB, INiG-PIB, czy z półpauzą: PIG–PIB, INiG–PIB, czy z myślnikiem (półpauza ze spacjami): PIG – PIB, INiG – PIB? Statut tej ostatniej instytucji wskazuje na zapis ze spacjami (ostatni wariant). Czy obowiązują w takich zapisach jakieś reguły?
Nie ma specjalnych zasad regulujących skracanie nazw zawierających myślnik. Ponieważ jednak skrótowce tworzy się – jak sama nazwa wskazuje – dla skrótu, myślę, że cel ten osiągamy skuteczniej, pomijając myślnik w ich zapisie, np. PIGPIB lub INiGPIB. Z drugiej strony skrótowce takie są dość długie, trudne do zapamiętania (a mogą być też trudne do wymówienia), dlatego zachęcam do rozważenia możliwości, aby drugi człon pełnej nazwy, ten po myślniku, w zapisie skrótowym pomijać. W ten sposób Pani przykłady otrzymałyby zapis: PIG oraz INiG, zalecający się prostotą.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego