skróty i symbole

skróty i symbole
27.09.2012
27.09.2012
W Edycji tekstów A. Wolański pisze, że poprawny polski skrót wyrazu sekunda to sek., nie s, natomiast w Słowniku poprawnej polszczyzny PWN można przeczytać, że sek. to… dawny skrót wyrazu sekunda. W Słowniku ortograficznym PWN jedyny skrót w haśle sekunda to właśnie s, a Uniwersalny słownik języka polskiego PWN proponuje oba skróty. Podobne rozbieżności dotyczą m.in. skrótu od słowa godzina (godz., h, g.).
Sek., godz. i g. to skróty (zapisywane z kropką, zgodnie z ogólną regułą), natomiast s i h to raczej symbole jednostek miar (dlatego reguła dotycząca skrótów się do nich nie stosuje). Wymienione skróty można spotkać w tekstach niespecjalistycznych, symbole natomiast charakterystyczne są dla tekstów fachowych. Niektóre symbole przenikają jednak do tekstów ogólnego przeznaczenia i bywają traktowane jako skróty.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego