słać i ścielić

 
słać i ścielić
14.06.2012
W Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN czasowniki ścielić i pościelić przypisano do tej samej grupy koniugacyjnej – VIa. Dlaczego więc formę 3. os. lp. ścieli uznaje się za niepoprawną (popr. ściele), a pościeli za poprawną? Z czego wynika ta rozbieżność? Czy końcówki w przywołanych formach nie powinny być jednakowe?
Zajrzałem do Nowego słownika poprawnej polszczyzny PWN, poprzednika Wielkiego SPP, i widzę, że tu zarówno pościeli, jak i ścieli są traktowane jako błąd, ich poprawne odpowiedniki to pościele i ściele. Z tego, co Pan napisał, wynika, że w Wielkim SPP dokonano zmiany, ale niekonsekwentnie.
Inna rzecz, że jeśli się dopuszcza bezokoliczniki pościelić i ścielić, to nie można tępić regularnych form pościeli i ścieli. Jeśli ktoś nie akceptuje tych ostatnich, to nie powinien używać też wymienionych bezokoliczników, tylko posłać i słać.
Oceny normatywne czasowników pościelić i ścielić stały się ostatnio łagodniejsze: Uniwersalny słownik języka polskiego PWN oznacza je jako potoczne, Inny słownik języka polskiego PWN – na podstawie danych korpusowych – po prostu jako rzadsze od posłać i słać.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego