słownikowanie

słownikowanie
11.09.2006
11.09.2006
Witam!
W programie powstała nowa funkcja, której działanie polega na tworzeniu słownika na podstawie prowadzonych do bazy przez użytkownika nazw. Została ona nazwana Słownikowanie. Proszę powiedzieć, czy taki wyraz jest poprawnie utworzony i czy można go stosować. Według mnie jest on brzydki i zastąpiłbym go np. przez Tworzenie słownika.
Pozdrawiam
Ryszard
Słownikowanie wygląda tak, jakby powstało od czasownika słownikować. Słowniki nie notują takiego, ale można obejrzeć inne, liczne czasowniki na -ować, aby przekonać się, czy słownikować dobrze by się czuło w ich towarzystwie. Otóż pobieżny przegląd haseł w Indeksie a tergo do Uniwersalnego słownika języka polskiego (PWN, 2003) pokazuje, że czasowniki odrzeczownikowe na -ować zwykle nie mają znaczenia 'robić coś' (gdzie „coś” to rzeczownik będący ich podstawą słowotwórczą), lecz 'robić coś za pomocą czegoś' (gdzie rzeczownik odpowiada słowu „czegoś”). Na przykład cynkować to 'robić coś za pomocą cynku' (dokładniej: 'pokrywać cynkiem'), a nie 'robić cynk', etykietować to 'robić coś za pomocą etykiet' (dokładniej: przytwierdzać etykiety'), a nie 'robić etykiety', beczkować to 'robić coś za pomocą beczek' (dokładniej: zamykać w beczkach'), a nie 'robić beczki'. Są wyjątki, np. dziurkować 'robić dziurki', ale wydają się one w mniejszości. Tak więc pierwsza obiekcja, jaką można mieć wobec słownikowania, jest taka, że słowo to może być źle rozumiane.
Czy jest obo „brzydkie”, to kwestia subiektywnej oceny, zresztą obydwaj na pewno znamy brzydsze wyrazy. Myślę, że przede wszystkim jest mało wyraziste znaczeniowo. Jeśli nie ma powodów, aby w programie koniecznie użyć neologizmu, to Tworzenie słownika jest lepszym pomysłem. A jeśli potrzebny jest neologizm, to cóż – trzeba poszukać trafniejszego.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego