soc

soc
25.06.2007
25.06.2007
Wielki słownik ortograficzny notuje hasło: „soc (= sprawy społeczne) ndm”. Według mojej definicji soc to ‘jedna z podstawowych gałęzi tematycznych Usenetu [ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych dostępnych za pośrednictwem Internetu – red.], obejmująca nauki i sprawy społeczne’. Czy wyraz ten powinno się wymawiać [soc], [sok], a może rozwijać w jakiś sposób? W jakim celu zamieszczono takie hasło, pomijając inne gałęzie (np. sci, comp, rec)?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Wywodzące się z języka angielskiego skrócenie soc jest wieloznaczne, może pochodzić od social ‘społeczny’, society ‘społeczeństwo’ lub sociology ‘socjologia’. Definicja w WSO ma szeroki zakres znaczeniowy, obejmujący w zasadzie wszystkie te znaczenia, co – jak sądzę – oddaje intencje autorów słownika.
Wątpię, żeby ich zamiarem było podawanie nazwy którejkolwiek z gałęzi tematycznych Usenetu. Wskazują na to dwa fakty: po pierwsze, z pewnością podaliby nazwy innych gałęzi, a po drugie, znaczenie usenetowe tego skrótu ma charakter środowiskowy.
Wymowa nie jest unormowana, myślę, że należałoby mówić [soc], choć zręczniej będzie skrót rozwinąć.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego