soft-kelsenizm, softkelsenizm czy soft kelsenizm

soft-kelsenizm, softkelsenizm czy soft kelsenizm

5.03.2023
5.03.2023

Szanowni Językoznawcy,

filozof prawa M. Zirk-Sadowski posługuje się określeniem „soft-kelsenizmu”, żeby opisywać polską recepcję myśli H. Kelsena. Moim zdaniem takie określenie powinno się pisać bez łącznika (softkelsenizm) – zgodnie z regułą [143] WSO i w analogii do np. software'u. Jeśli mam rację, to czy w pracy, w której nawiązuję do obserwacji M. Zirka-Sadowskiego, powinienem pisać softkelsenizm bez łącznika, czy z łącznikiem, ale np. z dopiskiem „[sic!]”?

Z poważaniem i pozdrowieniami

J.J.

Rzeczywiście w języku polskim wszystkie przedrostki obce pisze się łącznie z wyrazami pospolitymi. Pytanie zasadnicze dotyczy jednak tego, czy w przywołanym w pytaniu neologizmie człon soft jest przedrostkiem, czy też jednak przydawką określającą rzeczownik (jak np. w zestawieniach typu: soft rock, soft porno, soft skills). Przytoczone w pytaniu określenie pojawia się w polszczyźnie również w postaci wyrażenia miękki kelsenizm, co wskazuje jednakowoż, iż mamy do czynienia z przydawką przymiotną, a więc w wersji z członem anglojęzycznym konieczna jest pisownia rozdzielna (soft kelsenizm).

Podczas cytowania tekstu z omawianą tu konstrukcją należy zachować oryginalną pisownię, ewentualnie z dopiskiem (sic!) lub (!). W tekście własnym należy się posługiwać formą poprawną pod względem pisowniowym. Możliwe też jest posługiwanie się w całym tekście formą oryginalną, ale po uprzednim skomentowaniu sprawy pisowni w przypisie rzeczowym przy pierwszym wystąpieniu tego terminu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego