sosnowiczanin czy sosnowczanin?

sosnowiczanin czy sosnowczanin?
13.11.2006
13.11.2006
Mieszkaniec Sosnowca to według Wielkiego słownika ortograficznego PWN sosnowiczanin. Logiczniej byłoby sosnowczanin – jak z tegoż słownika ostrowczanin – i tę drugą wersję podaje Słownik nazw własnych pana Grzeni, i dalej: żarnowczanin, szydłowczanin, wągrowczanin. Czy wobec tego wersję ze wspomnianego słownika ortograficznego (wyd. pomarańczowe, 2003) należy traktować jako błąd, czy też sprawa jest bardziej złożona (np. jakiś lokalny uzus)?
Wyrazy sosnowczanin, sosnowczanka, sosnowczanie są regularnymi formami nazw mieszkańców od nazwy miasta Sosnowiec. Jednak jeszcze w 1. poł. XIX w. miejscowość ta nazywała się Sosnowice, a od niej powstała forma sosnowiczanie i podobne.
Wyrazy sosnowiczanie (sosnowiczanin, sosnowiczanka) to tradycyjne nazwy mieszkańców tego miasta, używane przede wszystkim lokalnie. Z kolei sosnowczanie (sosnowczanin, sosnowczanka) to nazwy utworzone zgodnie z ogólnymi regułami polszczyzny, których możemy użyć w każdym wypadku.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego