śp.

śp.
3.03.2009
3.03.2009
Świętej pamięciŚp. czy też Ś.P., a może ś.p. i inne kombinacje w wersji skróconej – która jest poprawna?
Podstawową formą skrótu wyrażenia świętej pamięci, które poprzedza imię i nazwisko osoby zmarłej, jest zapis śp. Jeśli skrót ów stoi na początku całego zapisu (w nekrologu czy na płycie nagrobnej), należy go – jak każde zdanie czy równoważnik zdania – zapisać od wielkiej litery, np. Śp. Jan Kowalski. Gdy decydujemy się wyróżnić typograficznie pismem wersalikowym imię i nazwisko osoby zmarłej, wyróżnieniem należy także objąć poprzedzający je skrót, a więc: ŚP. JAN KOWALSKI.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego