splitting

splitting
23.05.2011
23.05.2011
Szanowni Państwo,
w jaki sposób oznaczyć „wariantywność” płci w wyrazach? Które z poniższych zapisów są poprawne, a których lepiej unikać?
1. Uzupełnij tylko te pola, o które jesteś proszona/y.
2. Uzupełnij tylko te pola, o które jesteś proszona/-y.
3. Uzupełnij tylko te pola, o które jesteś proszona(y).
4. Uzupełnij tylko te pola, o które jesteś proszona(-y).
Zasady językowe dotyczące tzw. splittingu (bo tak się fachowo nazywa ów zabieg) nie zostały u nas ustalone. W praktyce stosuje się różne zapisy, m.in. takie jak w pytaniu. Ponieważ jednak w polszczyźnie splitting, zwłaszcza stosowany konsekwentnie, przyczynia się do znacznego wydłużenia i komplikacji tekstu, najlepiej szukać sformułowań neutralnych, „obupłciowych”. W danej sytuacji można było posłużyć się zdaniem: „Uzupełnij tylko te pola, które ciebie dotyczą”.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 23.05.2011
    PS Zwrócono mi uwagę na fragment Edycji tekstów A. Wolańskiego, jej autor na s. 54 przedstawia jako wzorcowe zapisy pan/pani, pan(i), był(a)by, urodzony/-na. Kierując się tymi wskazówkami, należałoby zdanie 4 uznać za najlepiej zapisane.
    Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego