stalking

stalking

15.03.2024
15.03.2024

Dzień dobry,

w jaki sposób należy wymawiać w polszczyźnie słowo „stalking” («obsesyjne, uporczywe nękanie innej osoby»)? W angielskim słowo to ma wymowę [stoking], ale wielokrotnie słyszałem wymowę zgodną z pisownią, czyli [stalking]. Czy powinniśmy akceptować tę wymowę? Czy są już jakieś wiążące ustalenia językoznawców?

Wymowa tego zapożyczonego z angielszczyzny rzeczownika nie jest w polszczyźnie ostatecznie ustabilizowana. Mamy zatem wymowę oboczną: [stalḱĩŋk] (wymowę doliterową zaadaptowaną przez polszczyznę na poziomie fonetycznym) oraz [stoḱĩŋk] (zbliżoną do oryginalnej wymowy angielskiej – bardziej brytyjskiej niż amerykańskiej, por. bryt. [ˈstɔːkɪŋ] i amer. [ˈstɑkɪŋ]). Wyrazy pokrewne (zapożyczone i powstałe na polskim gruncie w procesie derywacji) mają najczęściej spolszczoną wymowę, por. cyberstalking [cyberstalḱĩŋk], stalker [stalker], stalkerka [stalkerka], stalkować [stalkovać], stalkowanie [stalkovãńe].

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego