sterować

sterować
7.04.2003
7.04.2003
Szanowni Państwo,
w technice często się mówi o sterowaniu w znaczeniu regulacji. We wcześniejszych wydaniach Słownika poprawnej polszczyzny rozróżniano oba znaczenia sterowania, nadając różne przypadki gramatyczne obiektom sterowania. Gdy była mowa o kierowaniu, sterowało się czymś (kimś), gdy zaś chodziło o regulację, sterowane było coś. Obecna reguła językowa w obu znaczeniach wyrazu narzuca tylko zastosowanie narzędnika. Czy w takim razie poprawne są tylko wyrażenia sterowanie silnikiem bądź układ sterowania silnikiem?
Z poważaniem
Tomasz Litwiniuk
Z dwóch przykładów podanych w Słowniku poprawnej polszczyzny, mających ilustrować połączenie czasownika sterować z biernikiem, tylko jeden jest jednoznaczny i jest przy tym wątpliwy: „Mechanizm sterujący wlot i wylot pary w maszynie parowej”. Przykład oparto na cytacie przytoczonym w Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Wydaje się, że ów cytat został wybrany nieszczęśliwie. W żadnym nowszym słowniku PWN nie ma przykładów podobnych, skąd można wnosić, że sterować łączy się z narzędnikiem, a nie z biernikiem.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego