strzelbowy

 
strzelbowy
29.06.2014
Witam.
Pytam o amunicję do strzelb, nazywaną w języku ang. shotshell. W Polsce zwykło się ją nazywać amunicją myśliwską, niewłaściwie – to również amunicja do sztucerów. Słownik pod red Doroszewskiego wymienia takie hasło, jak strzelbowy, nieobecne gdzie indziej. Stąd pytanie: czy istnieje termin, który grupuje amunicję do strzelb, który byłby powszechnie używany i nie włączałby w to amunicji typowo karabinowej? Czy określenie amunicja strzelbowa jest poprawne?
Słowo strzelbowy jest poprawnie zbudowane, ale trudno je zaliczyć do powszechnie używanych. W języku ogólnym wolimy sięgać po konstrukcje z przyimkiem (np. amunicja do strzelb) lub z zależnym dopełniaczem (np. rura strzelby), nawet jeśli fachowcom mogą one się wydać niewłaściwe. Jest też ogólnie znany przymiotnik strzelecki, który ma wprawdzie trochę inne znaczenie, ale może skutecznie zastąpić mało znane słowo strzelbowy w niektórych kontekstach.
Ponieważ pytanie ma dość specjalistyczny charakter, proponuję, aby Pan zasięgnął również opinii specjalisty, np. w sklepie myśliwskim lub w Polskim Związku Łowieckim.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego