super-Ziemia

super-Ziemia
28.03.2012
28.03.2012
Jaką formę powinien mieć dopełniacz liczby mnogiej dla słowa Ziemia w znaczeniu 'inne planety podobne do Ziemi', a dokładniej w nazwie kategorii planet: zuperziemie. Powinno być: „Odkryto wiele superziem”, czy „Odkryto wiele superziemi”?
Druga kwestia to pisownia: superziemia czy super-Ziemia, spotyka się obie dla określenia planety mającej od 1 do 10 mas Ziemi.
Znam tylko jeden dopełniacz od słowa ziemia, brzmi on ziem, por. pierwiastki ziem rzadkich lub powrót Ziem Zachodnich do Macierzy. Myślę więc, że choć nie mówi się często o Ziemiach, mając na myśli naszą planetę zwielokrotnioną jakimś cudem, to nawet do niej – czyli do nich – należałoby odnieść formę tych Ziem. Tak samo odmieniałbym super-Ziemie, które do naszej Ziemi są podobne.
Jeśli chodzi o pisownię, to ogólna zasada przewiduje użycie dywizu, jeśli druga część wyrazu złożonego lub część po przedrostku pisana jest wielką literą, por. pseudo-Polak (hasło z WSO PWN) i stąd super-Ziemia. Nie wiem, czy taka pisownia przeważa w uzusie, ale w każdym razie taką należałoby polecać.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego