super-Ziemia

 
super-Ziemia
28.03.2012
Jaką formę powinien mieć dopełniacz liczby mnogiej dla słowa Ziemia w znaczeniu 'inne planety podobne do Ziemi', a dokładniej w nazwie kategorii planet: zuperziemie. Powinno być: „Odkryto wiele superziem”, czy „Odkryto wiele superziemi”?
Druga kwestia to pisownia: superziemia czy super-Ziemia, spotyka się obie dla określenia planety mającej od 1 do 10 mas Ziemi.
Znam tylko jeden dopełniacz od słowa ziemia, brzmi on ziem, por. pierwiastki ziem rzadkich lub powrót Ziem Zachodnich do Macierzy. Myślę więc, że choć nie mówi się często o Ziemiach, mając na myśli naszą planetę zwielokrotnioną jakimś cudem, to nawet do niej – czyli do nich – należałoby odnieść formę tych Ziem. Tak samo odmieniałbym super-Ziemie, które do naszej Ziemi są podobne.
Jeśli chodzi o pisownię, to ogólna zasada przewiduje użycie dywizu, jeśli druga część wyrazu złożonego lub część po przedrostku pisana jest wielką literą, por. pseudo-Polak (hasło z WSO PWN) i stąd super-Ziemia. Nie wiem, czy taka pisownia przeważa w uzusie, ale w każdym razie taką należałoby polecać.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!