super i super-

super i super-
1.09.2005
1.09.2005
Czy przymiotnik super można stawiać przed rzeczownikiem? Czy zdanie „W tym mieście jest super market” jest teoretycznie poprawne, ale praktycznie wadliwe z powodu groźby nieporozumienia?
Przymiotnika super używajmy raczej w pozycji przyczasownikowej, np. „Ona jest super”. Użyty w pozycji przyrzeczownikowej, a zwłaszcza przed rzeczownikiem, może nasuwać podejrzenie, że autor wypowiedzi jest na bakier z regułami ortografii. W każdym razie super market to nie jest poprawny zapis. Poprawnie byłoby supermarket.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego