surjekcja czy suriekcja?

surjekcja czy suriekcja?
12.11.2007
12.11.2007
W encyklopedii zamieszczonej na Państwa stronie WWW zanotowane są hasła surjekcja i iniekcja, w tym drugim przypadku jest jeszcze wariant injekcja. Zapis przez J wydaje mi się niepoprawnym spolszczeniem, jednak w uzusie surjekcja nieznacznie przeważa nad suriekcją (wg Google – 1,110 do 976). Który z tych wariantów jest „lepszy” – suriekcja czy surjekcja?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
Jakub Szymczak
Ortografia polska w tym punkcie niestety nie grzeszy nadmiarem konsekwencji. Z jednej strony mamy obiekcję, a z drugiej projekcję, choć oba wyrazy mają ten sam źródłosłów łaciński. Wolałbym, aby matematycy zdecydowali się na formę suriekcja, skoro piszą już o iniekcji. Wymagałoby to też rezygnacji z wariantu injekcja. Skoro jednak mamy projekcję, to każda próba perswazji ze strony językoznawcy może się spotkać z ripostą: „Uczył Marcin Marcina…”.
Mirosław Bańko, PWN
  1. 12.11.2007
    PS. Uważni czytelnicy poradni zauważyli słabość mojej argumentacji: projekcja ma j między samogłoskami, nie może więc być rodzajem alibi dla surjekcji ani injekcji i nie koliduje ze słowem obiekcja – we wszystkich trzech bowiem głosce [j] odpowiada litera i po spółgłosce. Przykładem analogicznym dla surjekcji i injekcji mogłyby być wyrazy warjat i manja, tak pisane jeszcze do lat 30. ubiegłego wieku (zob. np. Słownik języka polskiego, tzw. warszawski). Skoro jednak ich pisownię zmieniono, to wydaje się, że i matematycy powinni dostosować się do współczesnej ortografii i pisać: suriekcja oraz iniekcja.
    MB
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego