święta

święta
23.04.2007
23.04.2007
Droga Redakcjo, wiem, że poprawne zapisy to święta Bożego Narodzenia i święta Wielkiejnocy (święto nie jest częścią nazwy własnej). Dlaczego jednak w słowniku ortograficznym online jest zapis Święto Przemienienia Pańskiego?
Czy nie byłoby lepiej zapisać święto małą literą (jako wyraz niewchodzący w skład nazwy własnej)? A jak odróżnić, czy wyraz jest, czy nie jest częścią takiej nazwy? Dziękuję.
Chodzi zapewne o Wielki słownik ortograficzny PWN, w którym taki zapis podano w haśle święto. Tam też znajduje się odesłanie do reguły [70], z której jednak nie wynika wcale, żeby taki zapis był konieczny, bo przecież moglibyśmy dopatrywać się analogii w wyrażeniu święto Bożego Ciała.
W odrębnym artykule hasłowym tego słownika jest tylko forma Przemienienie Pańskie. Nazwa ta jednak może oznaczać wydarzenie opisane w Biblii, które w Kościele katolickim czci się jako święto. W związku z tym dodatkowe określenie można by uznać za przydatne, bo ułatwiające zrozumienie treści, a to uzasadniałoby zapis Święto Przemienienia Pańskiego.
Co prawda, i ta argumentacja mogłaby zostać podważona analogią do świąt Bożego Narodzenia (tu również chodzi i o fakt znany z Biblii, i o święto).
Jak widać, zadowalające rozstrzygnięcie tego dylematu jest co najmniej trudne, proponuję w związku z tym uznać za wzorcowy zapis Przemienienie Pańskie, bo w nazwach świąt katolickich rzeczownik święto zwykle nie występuje.
Dodatkowa komplikacja polega na tym, że wyraz święto bywa w tym kontekście zapisywany wielką literą ze względów uczuciowych.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego