święta

święta
23.04.2007
23.04.2007
Droga Redakcjo, wiem, że poprawne zapisy to święta Bożego Narodzenia i święta Wielkiejnocy (święto nie jest częścią nazwy własnej). Dlaczego jednak w słowniku ortograficznym online jest zapis Święto Przemienienia Pańskiego?
Czy nie byłoby lepiej zapisać święto małą literą (jako wyraz niewchodzący w skład nazwy własnej)? A jak odróżnić, czy wyraz jest, czy nie jest częścią takiej nazwy? Dziękuję.
Chodzi zapewne o Wielki słownik ortograficzny PWN, w którym taki zapis podano w haśle święto. Tam też znajduje się odesłanie do reguły [70], z której jednak nie wynika wcale, żeby taki zapis był konieczny, bo przecież moglibyśmy dopatrywać się analogii w wyrażeniu święto Bożego Ciała.
W odrębnym artykule hasłowym tego słownika jest tylko forma Przemienienie Pańskie. Nazwa ta jednak może oznaczać wydarzenie opisane w Biblii, które w Kościele katolickim czci się jako święto. W związku z tym dodatkowe określenie można by uznać za przydatne, bo ułatwiające zrozumienie treści, a to uzasadniałoby zapis Święto Przemienienia Pańskiego.
Co prawda, i ta argumentacja mogłaby zostać podważona analogią do świąt Bożego Narodzenia (tu również chodzi i o fakt znany z Biblii, i o święto).
Jak widać, zadowalające rozstrzygnięcie tego dylematu jest co najmniej trudne, proponuję w związku z tym uznać za wzorcowy zapis Przemienienie Pańskie, bo w nazwach świąt katolickich rzeczownik święto zwykle nie występuje.
Dodatkowa komplikacja polega na tym, że wyraz święto bywa w tym kontekście zapisywany wielką literą ze względów uczuciowych.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego