szczegóły zapisu bibliograficznego

szczegóły zapisu bibliograficznego
16.02.2009
16.02.2009
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące zapisu bibliograficznego w przypadku cytowania Konstytucji, Dekretów, Deklaracji Soboru Watykańskiego II. Czy Sobór Watykański II jako instytucję sprawczą tychże dokumentów należy pisać prostą czcionką i bez kursywy, czy też traktować tę nazwę jako część tytułu publikacji i zapisać kursywą: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje? Nie jestem też pewna interpunkcji. Powinny być kropki czy przecinki?
Dziękuję za odpowiedź.
Mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy tytuł dokumentu zawiera równocześnie nazwę autora, w tym przypadku tzw. autora korporatywnego, jakim jest Sobór Watykański II. W takim przypadku nazwę takiego autora należy podać jako pierwszy element opisu bibliograficznego (pismem prostym) i pominąć ją w tytule składanym kursywą bądź w cudzysłowie, a więc:
Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1968.

Co do interpunkcji: nie można tu dać jednoznacznego zalecenia, ponieważ na stronie tytułowej wyrazy: konstytucje, dekrety, deklaracje złożone są pismem wersalikowym w osobnych wierszach. Dopuszczalny jest więc również zapis z kropkami. Wówczas kolejne człony tytułu zapisujemy od wielkiej litery, por.
Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1968.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego