taki jak czy taki, jak?

taki jak czy taki, jak?
25.05.2010
25.05.2010
Proszę o rozstrzygnięcie właściwej pisowni konstrukcji taki…(,) jak. Zgodnie z Wielkim słownikiem ortograficznym PWN przecinek się pomija. Jednak w sprzeczności z regułą [381] stoi Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, który preferuje użycie przecinka (np. hasło jak, punkt 4). Co zrobić, gdy dwa słowniki tej rangi, co wymienione, podają sprzeczne informacje?
Wielki słownik ortograficzny PWN w regule [381] stwierdza, że w takich wyrażeniach przecinek postawić możemy. Z kolei we wspomnianym punkcie Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN wymieniono spójnik złożony taki… jak (bez przecinka), zresztą w tym punkcie mowa o spójniku jak służącym do wprowadzania dopowiedzeń, a to odpowiada regule [379] WSO. Wniosek stąd, że pomiędzy wymienionymi słownikami nie ma sprzeczności. Gdyby jednak jakieś sprzeczności się pojawiły, w sprawach dotyczących pisowni lepiej opierać się na słowniku ortograficznym.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego