(ten) Kędzierzyn-Koźle

 

(ten) Kędzierzyn-Koźle

3.05.2021

Kędzierzyn-Koźle - jaki to rodzaj?


Jaki jest rodzaj pełnej nazwy miasta Kędzierzyn-Koźle? Przymiotnikiem w jakim rodzaju można określić nazwę miasta - żeńskim czy męskim? np. duży Kędzierzyn-Koźle czy duże Kędzierzyn-Koźle.

W przywołanej w pytaniu nazwie własnej geograficznej człon Kędzierzyn odmienia się według wzorca rodzaju męskiego, a człon Koźle według wzorca rodzaju nijakiego. Nazwa – jako całość – ma rodzaj męskorzeczowy. Tak więc przydawka oraz orzeczenie muszą być dostosowane do tego rodzaju gramatycznego, por. np.


Kędzierzyn-Koźle otrzymał 149 770,17 euro.


Dodatkowo Kędzierzyn-Koźle otrzymał specjalną nagrodę przyznawaną przez branżowe wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego