terier bostoński

terier bostoński

7.02.2024
7.02.2024

Mamy boston teriera czy bostona teriera itd.? Bardzo dziękuję.

Poprawna pod względem słowotwórczym polskojęzyczna nazwa rasy to: terier bostoński (z przydawką w szyku porzeczownikowym, por. też: ang. Bengal tiger → pol. tygrys bengalski, ang. Alpine violet → pol. fiołek alpejski). I tę nazwę należałoby upowszechniać. W jej wypadku odmianie przez przypadki i liczby podlegają oba człony.

Prawdą jest, że w uzusie spotkać można określenia Boston terrier (oryginalna anglojęzyczna nazwa z wielką literą w nazwie własnej geograficznej i podwojonym rr w drugim członie) oraz boston terier (kalka strukturalna ze spolszczoną pisownią, przy czym owo odwzorowanie oryginalnej struktury nie jest aprobowane we wzorcowej polszczyźnie). W obu tych wypadkach odmianie w języku polskim podlega tylko drugi człon nazwy.

Kalka strukturalna ze spolszczoną pisownią nie jest aprobowana w normie wzorcowej dlatego, że nie respektuje podstawowych reguł słowotwórczych polszczyzny. Jeśli tworzymy kalkę obcego terminu składającego się z rzeczownika i przymiotnika, to w języku polskim przydawka musi mieć szyk porzeczownikowy. Niemieckie Kartoffelsuppe zostało w polszczyźnie oddane przez wyrażenie zupa kartoflana (ziemniaczana), a nie *kartofel zupa, a angielskie business information jako informacje biznesowe, a nie *biznes informacje.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego