(to) li

(to) li

4.05.2021
4.05.2021

Szanowni Państwo,

jakiego rodzaju jest chińska miara długości li?

Zapożyczone rzeczowniki, które pozostają w polszczyźnie nieodmienne, sprawiają pewną trudność w określeniu rodzaju gramatycznego. Najczęściej zapożyczenia zakończone w wymowie na [-e, -i, -u, u̯, -y] przyjmują rodzaj nijaki, por. np. exposé, tournée, dementi, kepi, potpourri, jury (wym. [żiri]), tabu, party. Jednak czasami o nadaniu innego rodzaju może zadecydować ich przynależność kategorialna, np. (ten) IQ (wym. [aj kju]) przez analogię do polskiego wyrazu (ten) iloraz czy (ten) show przez analogię do wyrazu (ten) występ. Równie rzadko możemy mieć do czynienia z rodzajem chwiejnym (obocznym), por. np. (ten) lub (to) Illinois (wym. [ilinoi]).

W wypadku chińskiej miary długości li najbezpieczniej będzie wybrać rodzaj nijaki jako neutralny.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego