tytuły i cytaty

tytuły i cytaty
8.04.2009
8.04.2009
W jaki sposób podajemy w tekście tytuły i cytaty? Czy kursywą w cudzysłowie, samą kursywą, czy tylko w cudzysłowie. Czy prawdą jest, że jako cytat możemy zapisać w cudzysłowie tylko cudze wypowiedzi, a nie np. własne (bo mają to być cudze słowa, co wynika z nazwy – cudzysłów)?
Przytaczane w tekście tytuły książek oraz ich części (tomów, rozdziałów itp.), wierszy, artykułów, obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, filmów, programów telewizyjnych i audycji radiowych składa się kursywą bądź w cudzysłowie. Tytuły gazet i czasopism składa się zwyczajowo w cudzysłowie. W przypadku cytatów mamy do wyboru trojakie rozwiązanie: 1. można je umieszczać w cudzysłowie, 2. składać kursywą, 3. wydzielać w postaci osobnego bloku tekstu złożonego mniejszym stopniem pisma i/lub z dodatkowym wcięciem (dotyczy to zwłaszcza dłuższych cytatów).
Stosując jedno z powyższych rozwiązań edytorskich, możemy także wyróżniać przytoczenia własnych słów, zaczerpnięte z wcześniej stworzonych lub opublikowanych tekstów. Będziemy mieli wówczas do czynienia z tzw. autocytatem. Ponadto nikt nas wówczas nie posądzi o autoplagiat, który występuje wtedy, gdy autor przepisuje rozległe fragmenty opublikowanego już tekstu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego