tytuły szlacheckie

 
tytuły szlacheckie
26.05.2008
Spotyka się dwa sposoby zapisu tytułów szlacheckich, np.: 1. Hrabia Fryderyk Reden, 2. Fryderyk Hrabia Reden. Czy per analogiam do Stefan Kardynał Wyszyński za poprawny należy uznać zapis jak w punkcie 2? Czy tytuł hrabia piszemy dużą, czy małą literą?
Paweł Drozd
Tytuły tego rodzaju stawiamy przed imieniem i nazwiskiem albo po imieniu a przed nazwiskiem, może więc być hr. Fryderyk Reden lub Fryderyk hr. Reden (podobnie jak kard. Stefan Wyszyński lub Stefan kard. Wyszyński).
Tytuły (nie tylko szlacheckie) piszemy małą literą, wielka litera może zostać użyta jedynie ze względów grzecznościowych lub uczuciowych, ale to w przypadku tytułów szlacheckich raczej rzadki wypadek.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego