unikalny – unikatowy

unikalny – unikatowy
5.09.2001
5.09.2001
Unikalny czy unikatowy?
Pytanie jest krótkie, odpowiedź niestety nie może być aż tak lakoniczna. Słowo unikalny budziło i nadal budzi zastrzeżenia wielu osób – uważają one, że w zamian należy używać słowa unikatowy. Krytyka była po trosze nieuzasadniona i dziś np. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN akceptuje oba te słowa, choć przyznaje, że pierwsze jest nadużywane. Choćby dla urozmaicenia wypowiedzi warto czasem sięgnąć po synonimy: wyjątkowy, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Więcej miejsca wyrazom unikalny i unikatowy poświęcił Słownik wyrazów kłopotliwych.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego