uroczysko

uroczysko
31.05.2011
31.05.2011
Czy powinno być zmordowany (na czy w) uroczysku?
Zawczasu dziękuję.
I tak, i tak jest poprawnie, oba warianty mają podobną frekwencję w polskich tekstach. Zważywszy na typowe funkcje przyimków na i w, można stąd wyciągnąć wniosek, że uroczysko jest postrzegane jako miejsce jednocześnie otwarte i zamknięte. Zresztą słowniki definiują uroczysko za pomocą słowa teren, a to ostatnie też dopuszcza dwa połączenia z przyimkiem: w terenie i na terenie.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego