utrzymać coś bez zmian

utrzymać coś bez zmian

11.02.2023
11.02.2023

Szanowni Państwo,

zastanawiam się nad poprawnością sformułowań typu „bank centralny utrzymał stopy procentowe bez zmian/na niezmienionym poziomie”. Odnoszę wrażenie, że to sformułowania na zasadzie „cofania do tyłu”, gdyż podobnie, jak nie da się cofać do przodu, tak nie da się chyba utrzymać stóp na innym poziomie niż dotychczasowy. Będę wdzięczna za odpowiedź, czy sformułowania o utrzymaniu stóp bez zmian/ na tym samy poziomie są poprawne.

Z góry dziękuję za pomoc.

Z poważaniem

AK

Przywołane w pytaniu frazy utrzymać coś bez zmian albo utrzymać coś na niezmienionym poziomie są w istocie redundantne (nadmiarowe), ale błędem nie są. Należy bowiem jasno powiedzieć, że nie każda konstrukcja pleonastyczna jest błędem leksykalnym. Element podrzędny, który w pleonazmie powtarza treść elementu nadrzędnego, nie zawsze jest oceniany negatywnie przez rodzimych użytkowników polszczyzny. O ile większość Polaków uzna zwroty: cofnąć się do tyłu lub dalej kontynuować za błędy, o tyle nie postąpi tak w wypadku fraz: zejść na dół, kopać nogą, dzierżyć w ręce czy mrugać oczami. Mimo że zależne składniki są niepotrzebne, gdyż ich obecność wynika ze znaczenia czasownika, to w bardzo wielu wypadkach nie sposób się bez nich obejść. Bez nich zdanie byłoby odbierane jako „niepełne”. A więc można powiedzieć, że w pewnym zakresie ich obecność jest konieczna jako warunek skutecznej komunikacji.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego