uzasadnione sformułowanie

uzasadnione sformułowanie
22.02.2013
22.02.2013
Szanowni Państwo!
Czy uzasadnione jest użycie sformułowania zabijać zwierzęta humanitarnie?
Jeśli trzeba przekazać taką treść, to użycie ww. sformułowania może być zasadne. Błędu w nim nie ma, zabójstwo bywa określane jako humanitarne, jeśli zabójca nie pastwi się nad ofiarą, jeśli stara się oszczędzić jej cierpień. Humanitarny znaczy 'ludzki', przytoczony zwrot można więc przetłumaczyć jako 'zabijać zwierzęta po ludzku', a dalej tłumaczyć dwojako: 1. 'miłosiernie', 2. 'tak jak tylko ludzie potrafią' albo 'tak jak zwykle ludzie robią'.
Terencjusz niestety miał rację: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce”. Zabijanie też.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego