użycia metaforyczne

 
użycia metaforyczne
6.12.2001
1. Czy słowa klarowny używa się w języku polskim z zasady dla określenia własności substansji materialnej, na przykład soku, czy może być ono używane dla określenia własności tekstu lub idei?
2. Czy słowo intymny ma w języku polskim znaczenie odnoszące się tylko do międzyludzkich związków zmysłowych albo seksualnych, czy może być użyte również dla określenia zażyłości duchowej albo intelektualnej pomiędzy ludźmi?
3. Czy słowo wspinaczka w języku polskim używane może być jedynie na określenie zdobywania szczytów górskich, czy również jako przenośnia, w wyrażeniach wspinaczka po stopniach kariery, wspinaczka na wyżyny ducha?
4.Czy słowo realność jest pseudopolskie, czy może być używane w języku polskim na równi z rzeczywistością?
5. Czy słowo rozprawa oznacza tylko rozprawę sądową, czy można go używać na określenie omawiania czegoś, dyskusji, dysputy?

Załączam wyrazy szacunku,
Paul Jaworski
Odpowiedź na pytania 1, 2, 3 i 5 brzmi: „Tak, wymienionych słów można używać nie tylko w ich znaczeniach podstawowych, ale i we wskazanych przez Pana znaczeniach przenośnych”. Definicje tych znaczeń i przykłady użycia znajdzie Pan w Innym słowniku języka polskiego PWN, który skrzętniej od innych spisał rozpowszechnione metaforyczne użycia słów.
Również odpowiedź na pytanie 4 jest pozytywna. Wymieniony słownik ilustruje to m.in. przykładem: „W sztuce granica między realnością a fantazją jest płynna i zawikłana”.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego