van den Blocke

van den Blocke

3.02.2024
3.02.2024

Dzień dobry,

jak prawidłowo powinna wyglądać odmiana nazwiska: Willem van den Blocke; i w liczbie mnogiej: rodzina van den Blocke.

Bardzo proszę o odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

S

Nazwisko pochodzącej z Niderlandów rodziny artystów i architektów, działających w Gdańsku w XVI i XVII, wymawia się – według Encyklopedii PWN – [van den bloke]. Wygłosowa samogłoska [e] nie jest niema, a więc nazwisko odmienia się w liczbie pojedynczej jak polskie przymiotniki w rodzaju nijakim (np. trudne). Różnica dotyczy tylko narzędnika i miejscownika – nazwisko ma końcówkę fleksyjną -em, a nie -ym, por.

  • D., B. van den Blockego,
  • C. van den Blockemu,
  • N., Ms. van den Blockem.

W liczbie mnogiej nazwisko van den Blocke odmienia się według modelu rzeczownikowego (jak np. rzeczownik generałowie), por.

  • M. van den Blockowie,
  • D., B. van den Blocków,
  • C. van den Blockom,
  • N. van den Blockami,
  • Ms. (o) van den Blockach.

Jeśli omawiane tu nazwisko jest poprzedzone rzeczownikiem pospolitym typu: rodzina, bracia, państwo itp., może pozostać w liczbie mnogiej bez odmiany. Jednak bez rzeczowników, które wskazują na to, że nazwisko odnosi się do większej liczby osób, obowiązuje tylko postać mianownika z końcówką fleksyjną -owie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego