voto

voto
16.02.2009
16.02.2009
Czy zamiast primo voto, secundo voto i tertio voto możemy napisać I voto, II voto i III voto?
Słowniki nie narzucają sposobu skracania tych łacińskich liczebników, należy więc uznać, że dobry będzie każdy skrót należycie czytelny. Podane skróty ten warunek spełniają, należy je wobec tego zaakceptować. Moim zdaniem odrobinę lepsze byłyby skróty z cyfrą arabską: 1. voto, 2. voto i 3. voto (kropka wskazuje na liczebnik porządkowy).
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
 1. 16.02.2009
  Norma zwyczajowa, uświęcona długoletnią tradycją, dozwala skracać wyrażenia: primo voto, secundo voto, tertio voto itd. w dwojaki sposób: albo przy użyciu cyfr arabskich, albo rzymskich, zawsze jednak z użyciem znaku stopnia ( ° ), por.
  Helena z Petrowiczów 1° v. Romaszkanowa, 2° v. Cieńska
  Siostra Leona Schillera Anna (1884-1974), I° voto Jerzowa Leszczyńska, II° voto Tadeuszowa Jackowska, występowała na scenie jako Anna Belina.

  Cyfra ze znakiem stopnia jest również charakterystyczna dla innych skrótów wyrazów łacińskich o charakterze ideograficznym, por. 1° (= primo; po pierwsze), 2° (= secundo; po drugie), 3° (= tertio; po trzecie) albo 1° (= format plano), 2° (= format folio), 4° (= format quarto), 8° (= format octavo), 12° (= duodecimo) itd.
  Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego