w Alasce czy na Alasce?

 
w Alasce czy na Alasce?
14.01.2013
Szanowna Poradnio,
czy powinno się mówić na Alasce czy w Alasce? Dominuje forma z przyimkiem na. Alaska jednak jest stanem, a te łączą się z przyimkiem w. Co prawda, mówi się na Florydzie, ale stan ten leży na półwyspie. Alaska nie. Co może być więc przyczyną? Czy jest to zapożyczenie z rosyjskiego ze względu na pochodzenie nazwy? A może fakt, że Alaska jest stanem stosunkowo od niedawna?
Paweł
Trudno powiedzieć, co może być przyczyną, ale takie wyrażenie wskazuje, że Alaska jest traktowana jako wyspa lub półwysep. Nie jest wprawdzie ani jednym, ani drugim, ale w swobodnej mowie często zaniedbujemy ścisłość (zwłaszcza że może ona być nawet przeszkodą w komunikacji). Jest to tym łatwiejsze, że istnieje półwysep Alaska będący częścią stanu, a że chodzi o obszary, z którymi rzadko miewamy bliższą styczność, łatwo o uproszczenie.
Nie sądzę, żebyśmy mieli tu wpływ rosyjski. Chwiejność w użyciu formy wiąże się zapewne z faktem, że mamy problem z kategorią tej nazwy – może ona być dla nas nazwą geograficzną, może administracyjną, a co gorsza jedno od drugiego nie zawsze łatwo oddzielić.
Analiza tekstów internetowych pozwala jednak stwierdzić, że wyrażenia w/we Florydzie i w Alasce pojawiają się dość często. Jeśli nazywają jednostki administracyjne, trzeba je uznać za poprawne. Zwyczaj językowy każe też dopuścić konstrukcje z alternatywnym przyimkiem. Rzecz jasna, gdy mówimy o półwyspach, może być tylko na Florydzie i na Alasce.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego