w coś czy w czymś?

w coś czy w czymś?
29.05.2011
29.05.2011
Proszę o wyjaśnienie, od czego zależy dobranie przypadka do przyimka w. Czy od rzeczownika, czy czasownika? Czasami czytam: „Ktoś wpisuje w komórkę (w programie komputerowym) wyraz” lub „W odpowiednim polu wpisz…”. Być może któraś z tych konstrukcji jest niepoprawna.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Konstrukcja w coś może nazywać m.in. ruch, por. rzucić w coś, konstrukcja w czymś – położenie, por. znajdować się w czymś. Szczegółów należy szukać w haśle w w słownikach (zwłaszcza dużych i dokładnych, bo małe mają skłonność na takich hasłach oszczędzać miejsce).
W wypadku czasownika wpisać właściwsze jest użycie przyimka w z biernikiem (np. „Wpisz tekst we właściwe rubryki tabeli”); w wypadku czasownika zapisać lepszy natomiast jest miejscownik („Zapisz wyniki we właściwych rubrykach tabeli”).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego