w tym temacie

 
w tym temacie
8.03.2014
Szanowny Panie Profesorze,
proszę o rozwiązanie moich wątpliwości dotyczących często używanego ostatnio zwrotu w tym temacie (zamiast na ten temat). Dla mnie zwrot ten jest dość rażący, ale czy rzeczywiście jest niepoprawny? Przykład użycia: „Przełomowym artykułem w tym temacie był Test Infected: Programmers Love Writing Tests Kenta Becka i Ericha Gammy — stanowiący znakomite wprowadzenie do zagadnienia i wciąż aktualny” albo „Spotkamy się dzisiaj w tym temacie”.
W pierwszym Pani przykładzie zamiast w tym temacie należało napisać na ten temat, w niektórych innych zdaniach właściwsze byłoby w tym zakresie. Drugiego Pani przykładu nie rozumiem, więc nie umiem zaproponować poprawki.
Zajrzałem na strony WWW, aby sprawdzić, czy internauci mają świadomość, że w tym temacie to konstrukcja naganna. Nie znalazłem na to ani dowodów wprost, ani nie wprost, takich jak ujmowanie tego zwrotu w cudzysłów. Znalazłem za to niecenzuralną rymowankę, w której z temacie rymuje się znacie, i wydaje mi się ona jedynym przykładem, w którym zwrot ten można uznać za uzasadniony.
Zaskakująco dużo przykładów na w tym temacie ma Narodowy Korpus Języka Polskiego, nie tylko w tekstach internetowych, ale także w prasie i w książkach. Może jestem uprzedzony, ale mimo to tytułowy zwrot wydaje mi się przykładem niedobrej polszczyzny.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego