w wyniku którego

w wyniku którego
5.07.2006
5.07.2006
Moje pytanie dotyczy szyku zaimka względnego który. Zazwyczaj występuje on na pierwszym miejscu w zdaniu podrzędnym, może być poprzedzony jedynie przyimkiem lub wyrażeniem przyimkowym. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN podaje pięć wyrażeń przyimkowych, w których zaimek który może występować na drugim miejscu: za pomocą, na podstawie, na mocy, w braku, w razie. Czy więc napisanie np. w wyniku którego jest błędem?
Pozdrawiam
Listę podaną w WSPP traktuję jako przykładową, a nie wyczerpującą. Zgodnie z zasadą przed zaimkiem który stawiamy takie wyrażenia przyimkowe, które się leksykalizują, czyli same nabierają cech pojedynczych przyimków. Świadectwa takiej leksykalizacji są różne, nie zawsze koincydentne, w dodatku leksykalizacja jest zjawiskiem stopniowalnym, można więc mówić o jej mniejszym lub większym nasileniu, a nie po prostu o jej obecności lub braku.
Mamy więc teoretyczną zasadę, ale zasada ta okazuje się nieostra. W tej sytuacji lepszym kryterium jest po prostu zwyczaj językowy. W Korpusie Języka Polskiego PWN kwerenda „w wyniku któr"* (gdzie gwiazdka oznacza dowolny ciąg liter) przynosi 348 odpowiedzi. To jest, moim zdaniem, wystarczający argument za tym, że konstrukcja w wyniku którego nie może być uważana za błąd.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego