waldorfowska, waldorfska?

waldorfowska, waldorfska?
13.01.2004
13.01.2004
Bardzo proszę o wyjaśnienie mi zasad tworzenia przymiotników od obcojęzycznych nazw. Np. szkoła waldorfowska czy waldorfska? Nauki Steinera to nauki steinerowskie? Jaka zasada rządzi tworzeniem takich form? Przedszkole twierdzi, że jest waldorfskie. A moja wątroba niedoszłego językoznawcy, nicuje się na dźwięk tego słowa… Czy moja wątroba ma rację?
Poprawne są obie formy: waldorfowska i waldorfska. Ich użycie może zależeć od zwyczaju obowiązującego w danym środowisku. Jeśli taki się nie ukształtował, wówczas pierwszej z tych form użyjemy, gdy powstała od nazwiska, drugiej, gdy pochodzi od nazwy miejscowej. W takim razie powinno chyba być szkoła waldorfska (choć genezy nazwy nie udało mi się jednoznacznie ustalić). W związku z tym łatwiej przychodzi mi rozstrzygnięcie drugiego problemu: nauki Steinera to nauki steinerowskie.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego