walidacja i walidowanie

 
walidacja i walidowanie
7.03.2002
Czy z faktu, że istnieje w polszczyźnie wyraz walidacja, należy wyciągnąć wniosek, iż należy także zaakceptować czasownik walidować i utworzony od niego imiesłów zwalidowany? W języku angielskim takie wyrazy pochodne występują i prawdopodobnie pod jego wpływem w różnych tekstach możemy się zetknąć np. ze zwalidowaną metodą. Czy nie poprawniej mówić jednak o metodzie zatwierdzonej?

Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wielu zapożyczonym rzeczownikom na -acja odpowiadają w polszczyźnie czasowniki na -ować, więc systemowych barier wznosić się tutaj nie da. Można natomiast, jak zawsze, doradzać użycie raczej polskiego wyrazu, jeśli ważne powody nie przemawiają za wyborem obcego ekwiwalentu. „Zwalidowane metody” brzmią niezręcznie, wręcz śmiesznie, na pewno lepsze są „metody zatwierdzone”.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego