wegetarianie i weganie

wegetarianie i weganie
10.02.2010
10.02.2010
Jak brzmi dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników wegetarianin i weganin?
Według słowników w użyciu są formy oboczne: wegetarian i wegetarianów, wegan i weganów. W korpusach polszczyzny można jednak sprawdzić, że przeważają formy bezkońcówkowe: wegetarian, wegan. Ogólnie biorąc, rzeczowniki męskie o zakończerniu -anin miewają w dopełniaczu formy na -an albo -anów, te pierwsze jednak są liczniejsze i może dlatego wolimy mówić wegetarian niż wegetarianów i wegan niż weganów.
Jeśli nie poprzestać na frekwencji w słowniku, ale przyjrzeć się też znaczeniu wyrazów, to można zauważyć, że wśród rzeczowników na -anin zakończenie -an w dopełniaczu lm mają przeważnie nazwy mieszkańców, np. Rzymian, Podhalan, olsztynian, Marsjan (ale Meksykanów, Amerykanów), a także nazwy przedstawicieli wyznań, np. chrześcijan, arian, mahometan (ale muzułmanów). Na -anów zaś przeważnie kończą się nazwy zakonników, np. franciszkanów, salezjanów. Niebezpiecznie jest wyciągać takie wnioski, ale nasuwa się myśl, że wegetarianizm i weganizm postrzegamy raczej jako rodzaj wyznania niż reguły zakonnej.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego