wiele

wiele

22.03.2023
22.03.2023

Dlaczego mówimy „w wielu miejscach”, skoro „wiele” wymaga użycia dopełniacza liczby mnogiej? Rozumiem, że są to dwa rzeczowniki w formie miejscownika po przyimku „w”, ale dlaczego „wiele” traci swój wpływ na rzeczownik?

Wyraz wiele w przywołanym w pytaniu kontekście pełni funkcję liczebnika nieokreślonego (ewentualnie zaimka liczebnego nieokreślonego), który oznacza wielką liczbę osób, rzeczy lub zjawisk. Jeśli występuje w funkcji podmiotu (w mianowniku), łączy się z określanym rzeczownikiem zawsze związkiem rządu, czyli wymaga formy dopełniacza, por. np.

  • Wielu dyplomatów opuściło już tę placówkę.
  • Wiele zwierząt źle znosi pobyt w zoo.
  • W zawodach brało udział wielu sportowców.
  • Kwitło już wiele kwiatów.

Natomiast jeśli wiele występuje w pozycji zależnej od przyimka lub czasownika, to wówczas słowo wiele i określany przez nie rzeczownik przyjmują formę wymaganą przez te wyrazy, por. np.

  • Wspominałem wielu osobom o ich prośbie.
  • Trudno się zgodzić z wieloma jego twierdzeniami.
  • Wyrażała się ciepło o wielu swoich mistrzach.
  • W wielu miastach zorganizowano festyny.
  • Witał się z wieloma (albo wielu) kolegami z dawnych lat.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego