wójt i burmistrz

wójt i burmistrz
16.06.2011
16.06.2011
Pytanie brzmi, która z form jest prawidłowa:
1) wójt Godowa czy wójt gminy Godów?
2) Burmistrz Krakowa czy Burmistrz Miasta Krakowa?
Ustawa mówi, że organem gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Wydaje się zatem, że w obydwu przypadkach właściwa jest forma pierwsza. Przemawia też za tym fakt, że wyraz wójt jak i wyraz burmistrz nie odnoszą się obecnie do żadnych innych pojęć (inaczej niż prezydent miasta, mamy bowiem Prezydenta RP).
W tym pytaniu pojawia się kilka problemów językowych, ale chodzi przede wszystkim o to, czy konieczne jest użycie wyrazów gmina, miasto, skoro z kontekstu wynika, że są one zbędne, bo wójt to zarządca gminy, a burmistrz – miasta?
Wyjaśniam więc, że najlepsze w większości wypadków będą formy wójt Godowa, burmistrz Cieszyna (Kraków obecnie ma prezydenta). Konstrukcje wójt gminy Godów, burmistrz miasta Cieszyna są typowe dla języka urzędowego i poza tekstami o takim charakterze lepiej ich nie używać.
Są też inne problemy związane z takimi formami, np. ortograficzne (proszę zwrócić uwagę na wielkie litery w tekście porady). Objaśnień najlepiej szukać w archiwum poradni i w słownikach dostępnych w naszej witrynie.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego