wybrać – kim lub na kogo?

wybrać – kim lub na kogo?
6.11.2002
6.11.2002
Witam,
Nardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy poprawnie jest napisane następujące zdanie: „W wyniku głosowania Starostą wybrano Pana Jana Nowaka”. Czy należało napisać, że „…na Starostę wybrano Pana Jana Nowaka”?
Opinie wydawnictw normatywnych są podzielone. Dawniejsze dopuszczały obydwie konstrukcje, nowsze zalecają tylko drugą z nich. Krytyka pierwszej jest jednak niezasłużona, por.: „Wtedy Jefte zażądał, by wybrano go dożywotnim wodzem i sędzią plemienia” (Z. Kosidowski), „Życzę ci wszystkiego najlepszego w Ameryce… niech cię wybiorą prezydentem” (E. Redliński), „Królem wybrano pewnego króla/ który miał zostać królem” (H. Lipska), „Prezydentem może być wybrany każdy obywatel polski, który ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych” (Mała Konstytucja).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego