wyliczenia raz jeszcze

wyliczenia raz jeszcze
9.05.2002
9.05.2002
Dzień dobry,
Czy poniższa konwencja jest dopuszczalna, tzn. czy jeśli elementy listy punktowanej nie są pełnymi zdaniami, ale krótkimi wyrażeniami wielowyrazowymi występującymi w mianowniku, to pierwszy wyraz każdego elementu można pisać wielką literą i na końcu nie stawiać przecinka, a na końcu ostatniego elementu – kropki ? Oto przykład:

Wybierz jedną z następujących postaci:
- Mapa bitowa monochromatyczna
- Mapa bitowa 16-kolorowa
- Mapa bitowa 256-kolorowa

Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
Jeśli elementy listy nie są zdaniami, zaleca się pisanie ich małą literą, a zamykanie przecinkiem lub – gdy są dłuższe – średnikiem. Zalecenie to powinno obowiązywać zwłaszcza w tekstach ciągłych, np. książkach, gazetach lub raportach technicznych. W drukach ulotnych, a także np. na stronach internetowych, rygory są mniejsze, a rolę znaków interpunkcyjnych często przejmują elementy graficzne. Na przykład elementy listy poprzedzone tzw. punktorem, powiedzmy kwadratem, wyróżniają się tak silnie, że potrzeba zamykania ich przecinkiem lub innym znakiem interpunkcyjnym jest mniej odczuwana.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego