wyliczenia

 
wyliczenia
21.06.2002
Korzystałam już kiedyś z tego sposobu informacji o zasadach pisowni w języku polskim i otrzymałam wyczerpującą odpowiedź. Chciałabym tym razem prosić o wyjaśnienie następującej kwestii (związanej z dwukropkiem, lecz w rozdziale o interpunkcji odpowiedzi na swoje wątpliwości nie znalazłam; pewnie jest to kwestia składni). Czy prawidłowe jest odmienianie rzeczowników w podpunktach, czy nie (np. w poniższym sformułowaniu)?
… na podstawie następujących aktów prawnych:
- ustawa o …
- rozporządzenie regulujące …

Wydaje mi się, że odmieniamy w wypadku następującego sformułowania:
… na podstawie:
- ustawy o …
- rozporządzenia regulującego …

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję już teraz, żeby nie zaśmiecać, szalenie użytecznej, skrzynki pocztowej.
Krystyna Jędryczkowska.
Rzeczowniki w wyliczeniach, zwłaszcza długich, pozostawia się często w mianowniku, nawet gdy kontekst wymaga innego przypadka. Jest tak dlatego, że wyliczenia takie zyskują pewną składniową samodzielność (wyróżnia się je nawet graficznie), a ponadto odtworzenie związku składniowego między zdaniem wprowadzającym wyliczenie a jego odległym punktem może być kłopotliwe. Pierwszy z cytowanych przez Panią przykładów można więc uznać za dopuszczalny, nie gorszy od drugiego, a w wypadku długich wyliczeń wręcz lepszy.
Decydując się na drugą wersję, trzeba uważać, aby rzeczowniki tworzące wyliczenie występowały konsekwentnie w tym samym przypadku. Częstym błędem jest konstruowanie wyliczeń w rodzaju:
… na podstawie następujących aktów prawnych:
- ustawy o …
- rozporządzenie regulujące …
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego