wyrazy-cytaty

 
wyrazy-cytaty
11.01.2014
W Edycji tekstów na s. 37 czytamy, że kursywą można wyróżniać wyrazy i wyrażenia funkcjonujące na prawach cytatu z języka obcego, z wyjątkiem tych powszechnie stosowanych (np. postscriptum, incognito). Proszę o ocenę, do której kategorii zaliczyć lunch, cocktail, hobby, holding, leasing, lobbing, art déco oraz fair w zwrocie coś jest nie fair.
Wszystkie wymienione wyrazy – z wyjątkiem art déco – do pewnego stopnia przystosowały się do języka polskiego. Widać to w ich odmianie (np. holdingi), w tym, że stały się podstawą wyrazów pochodnych (np. cocktailowy) lub weszły bez oporów w pewne ściśle wyznaczone, a więc „niegościnne” konteksty (nie fair). Są to przybysze już zasymilowani, nie wypada więc oznaczać ich kursywą, czyli podkreślać ich obcość. Byłoby to oznaką niegościnności lub wręcz ksenofobii.
Czy pisać zaś art déco? Jeśli tekst adresowany jest do ludzi zajmujących się sztuką, to kursywa będzie niepożądana, gdyż ani słowo, ani jego desygnat nie są takim osobom obce. W języku ogólnym termin ten jest też dobrze znany, choćby ze słyszenia. Myślę, że lepiej go nie „kursywić” – po co dawać czytelnikom do zrozumienia, że podejrzewamy ich o nieznajomość czegoś?
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!