wyrazy zakończone na h nieme

wyrazy zakończone na h nieme
15.12.2004
15.12.2004
Czy zasada nieodmieniania imion żeńskich zakończonych na -ah (h nieme) stosuje się też do takich nazw, jak: Jonah (imię męskie!), Tengah (wyspa), dilmah? Kategoryczność tej zasady bywa przecież dyskusyjna, por. „Norah Jones skradziono auto”, „Przyjaciółka Sarah Jessiki Parker…”. O wiele bardziej komunikatywne są: „Norze Jones…”, „Przyjaciółka Sary Jessiki Parker”.
Pozdrawiam – Michał Gniazdowski
Nie ma takiej zasady, jak wspomniana. Imiona żeńskie odmieniają się zawsze, gdy kończą się na -a, w związku z tym w języku mówionym słyszy się najczęściej o Norze Jones, Sarze Jessice Parker itp. Kłopot w tym, że w pisowni mamy znak spółgłoski na końcu, a żeńskie imiona o spółgłoskowym zakończeniu są nieodmienne. Jeśli więc chcemy pozostawić końcowe -h w imionach żeńskich, musimy zrezygnować z ich odmieniania. Dobrym rozwiązaniem może być kompromis – polszczenie zapisu w przypadkach zależnych (jak w Pana przykładach).
Imiona męskie zakończone na -a lub spółgłoskę odmieniają się chyba bezwyjątkowo, toteż imię Jonah odmienimy w mowie jak imiona Barnaba, Bonawentura. W piśmie natomiast kłopot mamy jeszcze większy niż w przypadku imion żeńskich, bo możemy zapisywać formy mówione (Jony, Jonie, Jonę, Joną) lub dopisać końcówki do pełnej formy wyrazu (Jonaha, Jonahowi, Jonahem, Jonahu). W drugim wypadku dobieramy końcówki z innego wzorca odmiany.
Nazwom wyspy i marki herbat przypiszemy najprawdopodobniej rodzaj żeński, toteż będą się odmieniać jak imiona żeńskie.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego